จัดอันดับเว็บไซต์

top opened stats sites

  rank visitor hits
www.thaiza.com หมวด: การแพทย์ และสุขภาพ / ข้อมูลยา,ยารักษาโรค 1 136,312
0.54
184,049
4.50
news.thaiza.com หมวด: บุคคล และสังคม / การเงิน การธนาคาร 2 52,995
-11.60
62,795
-14.07
www.gooza.com หมวด: ข่าว-สื่อ / ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ 3 4,097
5.54
5,432
7.56
travel.thaiza.com หมวด: ท่องเที่ยว / ต่างประเทศ 4 3,152
-2.72
3,734
-0.08