จัดอันดับเว็บไซต์

top opened stats sites

  rank visitor hits
www.thaiza.com หมวด: การแพทย์ และสุขภาพ / ข้อมูลยา,ยารักษาโรค 1 78,878
5.99
100,970
4.79
www.gooza.com หมวด: ข่าว-สื่อ / ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ 2 51,634
29.10
62,444
29.63
news.thaiza.com หมวด: บุคคล และสังคม / การเงิน การธนาคาร 3 20,649
31.04
24,542
29.53
travel.thaiza.com หมวด: ท่องเที่ยว / ต่างประเทศ 4 3,163
-6.36
3,769
-2.89